Czym jest MediaLab

Media Lab  wg Wikipedii (również spotykany zapis: medialab; liczba mnoga łac. medium – nośnik; skrót od łac. laboratorium – pracownia; dosłownie: pracownia nośników) – forma instytucji umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o różnych umiejętnościach nad projektami wykorzystującymi nowe media i technologie.

Poprzez wzmożenie wymiany doświadczeń i wiedzy między osobami reprezentującymi odmienne grupy zawodowe, takie jak np. artyści, projektanci, programiści, animatorzy kultury i badacze akademiccy (m.in. socjolodzy, kulturoznawcy i językoznawcy), możliwe są prace nad projektami dążącymi do konwergencji multimediów i technologii. W rezultacie, projekty łączą odrębne technologie takie jak np. dźwięk i wideo z performancem, a przez to uzyskują efekty synergii – zwielokrotnienia efektów działania poszczególnych elementów.

Historia

Uznaje się, że pierwszy media lab na świecie powstał jako wydział szkoły architektury i urbanistyki wchodzącej w skład Massachusetts Institute of Technology. MIT Media Lab został założony przez profesora MIT Nicholasa Negroponte i byłego rektora uczelni Jerome’a Wiesnera w 1985 roku. Wydział specjalizuje się w pracach nad projektami łączącymi technologie i multimedia. Sławę przyniosły mu publikacje na łamach Wired i Red Herring o praktycznych wynalazkach z zakresu m.in. sieci bezprzewodowych, sieci sensorowych, przeglądarek internetowych i systemu World Wide Web.

Media Lab w Polsce

Pierwszy w Polsce media lab został zorganizowany pod hasłem „Obóz Kultury 2.0” w ramach projektu Kultura 2.0 w dniach 12-16 sierpnia 2010 roku w miejscowości Chrzelice pod Opolem. Spotkanie około 50 osób stanowiło pierwsze podejście do stworzenia trwałej platformy współpracy osób działających na polach edukacji, aktywizmu, sztuki i techniki.

Kolejny Obóz Kultury 2.0 odbył się w 2011 roku w Lublinie dzięki Warsztatom Kultury.