O Projekcie

MediaLab Lublin Battle jest częścią projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”

„Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”

Celem projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” jest podnoszenie wiedzy i kompetencji obywatelskich  w obszarze edukacji kulturalnej przy wykorzystaniu nowych mediów, nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się technologią cyfrową oraz wzmocnienie potencjału
i roli instytucji kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.

Partnerem wiodącym jest Gmina Lublin, a partnerami są: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Równe, Wydział Kultury i Sztuki Rady Miasta Tarnopol oraz Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk.

Projekt realizowany jest od maja 2013 r. do października 2015 r.  a jego całkowity koszt to około 900 tysiecy euro, z czego 90% budżetu dofinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa.

Projekt skierowany jest do różnorodnych grup społecznych: uczniów, studentów
i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na wykluczenie technologiczne.

Dzięki jego wdrożeniu lokalne instytucje kultury zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji programu „Medialab East”, co pozwoli dostosować je do najwyższych europejskich standardów oraz podejmować współpracę przy realizacji międzynarodowych projektów. Wyposażone pracownie będą odpowiednim miejscem do przeprowadzenia cyklu warsztatów (po 10 warsztatów w każdym mieście) dla ponad 400 uczestników z miast partnerskich ściśle związanych z wykorzystaniem nowych mediów.

W projekcie biorą udział:

3 instytucje kultury w Lublinie: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Warsztaty Kultury w Lublinie.

2 instytucje kultury w Tarnopolu: Pałac Kultury „Berezil”, Ukraiński Narodowy Dom w Tarnopolu

2 instytucje kultury w Iwano-Frankiwsku: Iwano-Frankiwskie Miejskie Centrum Rozrywki, Iwano-Frankiwski Centralny Narodowy Dom

2 instytucje kultury w Równem: Równeński Miejski Pałac Kultury, Miejski Dom Kultury